Velsertunnel

Vanwege groot onderhoud is de Velsertunnel in 2016 negen maand compleet afgesloten geweest voor het verkeer. Tijdens de grootscheepse renovatie is de bijna 60 jaar oude tunnel aangepast de huidige veiligheidseisen.